English

Mo.De.L.E.

Projekt Mo.De.L.E. (Model de Developpement des systemes Locaux pour le soutien des Entreprises - Model rozvoja lokálnych systémov pre podnikateľov) sme implementovali v rámci iniciatívy Euróspkej únie Interreg III C, ktorá je zameraná na posilnenie spolupráce európskych regiónov, ktoré nemajú spoločnú hranicu.  

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu Mo.De.L.E. je analyzovať a porovnať politiku rozvoja v partnerských regiónoch a navrhnúť nové rozvojové nástroje, ktoré by sa mohli realizovať počas programovacieho obdobia rokov 2007-2013 v týchto oblastiach:

  • Finančné nástroje pre podporu inovatívnych MaSP
  • Regionálny marketing pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov
  • Nástroje v oblasti verejnej správy

Výstupom projektu sú štúdie, analýzy, návrhy aktivít, siete expertov a pilotné projekty (subprojekty) v daných tematických oblastiach.

Projekt Mo.De.L.E. je regionálnou rámcovou operáciou (RFO) a v rámci neho sa  v partnerských regiónoch implementovalo 6 menších subprojektov v týchto troch oblastiach. Verejná výzvu na podávanie subprojektov pre slovenských subprojektových účastníkov sme na našej stránke zverejnili  13. júla 2006 a ďalšie informácie o nej boli k dispozícii v sekcii Download.

Do realizácie subprojektov sa zapojili dve slovenské inštitúcie:

Projekt bol realizovaný v období október 2004 - december 2007. 

 

Partneri

Regione Basilicata (Taliansko) - koordinátor

Comunidad Foral de Navarra (Španielsko)

INOVA Slovakia, n.o.

Prefecture de Imathia (Grécko)

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Maďarsko)

Sociedad Desarollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U. (Kanárske ostrovy)

 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.interreg-modele.com

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Dávidová

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »