English

Econet Platforma

 

Projekt Econet-platform sme koordinovali v rámci programu iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská republika, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskych fondov pre regionálny rozvoj (EFRE), Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

 

Cieľ projektu

Všeobecným cieľom projektu je posilnenie hospodárskych štruktúr v hraničnom regióne Krems-Viedeň-Bratislava-Trnava zintenzívnením hospodárskej kooperácie malého a stredného podnikania, zakladaním nových podnikateľských subjektov a podporou vzdelávania. Ďalším cieľom je posilnenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikateľov ako aj začínajúcich podnikateľov aktívnou poradenskou činnosťou, odbornými školeniami a organizovaním podnikateľských klubov.

Projekt Econet Platforma ponúka pre cieľové skupiny nasledovné:

  • účasť na pravidelne usporadúvaných podnikateľských kluboch
  • odborné semináre zamerané na aktuálne požiadavky cieľových skupín
  • prístup k informáciám o projekte a k databáze so zameraním na podporu malého a stredného podnikania na internetovej stránke
  • prístup k výsledkom štúdií vzniknutých v rámci projektu so zameraním na podporu malého a stredného podnikania
  • účasť na konzultačno-informačných dňoch pre podnikateľov
  • návštevy rakúskych firiem, nadviazanie priameho kontaktu s možnými kooperačnými partnermi
  • mentoring pre podnikateľov
  • možnosť prezentácie jednotlivých podnikov na internetovej stránke projektu

Projekt Econet Platforma bol realizovaný v období august 2005 - marec 2007.

 

Partneri projektu

Inova Slovakia, n.o. - koordinátor

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna komora Trnava  

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

 

Viac informácií o projekte nájdete na www.econet-platform.sk

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav KováčAktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »