English

B-Innovative

INOVA NOVA, n.o. je členom projektového konzorcia projektu B-Innovative vedeného University of Bedfordshire (Luton, UK), ktorý je spolufinancovaný v rámci programu Europskej Komisie - LLP - Lifelong Learning Programme - Erasmus.

Cieľom projektu B-Innovative je podpora mladých ľudí – absolventov, mladých podnikateľov ako aj nezamestnaných, ktorí majú záujem preniesť svoje myšlienky do praxe a vytvoriť si svoj vlastný podnik. Implementáciou projektu chceme zlepšiť ich znalosti a zručností v ich príprave na podnikanie. V rámci realizácie aktivít v SR ide o 4 kurzy, pričom prvé dva kurzy sa uskutočnili v Bratislave a v Banskej Bystrici.

V poradí 3. kurz projektu B-Innovative sa uskutoční už v období október až november 2013 v Košiciach. Viac informácií o realizácii tohto tretieho kurzu Vám prinesieme už čoskoro.

Tematické okruhy seminárov projektu B-Innovative:
1) Formovanie podnikateľského nápadu a tvorba vízie a vývoj produktov a služieb
2) Definovanie cieľového trhu a analýza konkurentov
3) Riadenie nákladov a tvorba cien
4) Štruktúra podniku, budovanie tímu a komunikácia v tíme
5) Financovanie aktivít podniku a prilákanie investorov
Award Ceremony

Projektoví partneri:
University of Bedfordshire (UK) - koordinátor
INOVA NOVA, n.o. (SK)
Politechnika Krakowska (PL)
Regional Innovation Agency of South Great Plain Association (HU)
Eurelations AG (SUI)
Higher Education European Funding Services Limited (UK)

Viac informácií o projekte nájdete na www.b-innovative.org
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na: balazova@inovanova.sk alebo hicak@inovanova.sk

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »