English

PROFIS

                                                           

       

Program:

SOUTH  EAST EUROPE PROGRAMME            

Priorita:

Uľahčovanie inovácii a podnikania

Oblasť intervencie:                              

Rozvoj technologických a inovačných sietí v špecifických oblastiach 

     

Názov projektu:                                  

Promotion of Financing Innovation in South-East Europe             

Skrátený názov projektu:

PROFIS 

Kód projektu: SEE/D/0233/1.2/X

Dĺžka trvania projektu:            

01.01. 2013 - 31.12.2014

 

Vedúci partner projektu:                       Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research, Maďarsko               
Partnerské krajiny projektu: Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,Bosna a Hercegovina, Srbsko, Chorvátsko

 

Projekt PROFIS sa zameriava na rozvoj nových kapacít a možností podnikania v regióne juhovýchodnej Európy s cieľom uľahčiť rizikové financovanie inovačných projektov firiem typu „spin-off“ alebo „start-up“. Pre tieto začínajúce inovatívne firmy budú vytvorené, zavedené a testované nové služby. Uskutoční sa transfer know how týchto služieb do sprostredkovateľských organizáciách , ktoré sú aktívne v oblasti podpory inovácií na regionálnej úrovni.

Projekt bude poskytovať najmodernejšie analýzy existujúcich možností financovania vo všetkých zúčastnených krajinách a uskutočnia sa medzinárodné analýzy stavu zárodkového financovania a poskytovania služieb pre začínajúcich inovatívnych podnikateľov.  Tieto postupy budú overené na národnej a medzinárodnej úrovni, a môžu slúžiť na účel ďalších úloh v rámci projektu a tvorcov politiky na zlepšenie už aplikovaných opatrení a zavedení súkromného financovania v inováciách.

Projekt bude identifikovať skutočný trhový dopyt po nových službách (na základe dialógu s firmami a investormi) a mapovať dostupné kapacity na podporu, aby bolo možné identifikovať oblasti pre ďalšie zlepšenie stavu. Ľudské kapacity na poskytovanie nových podporných služieb budú vyškolené  a prejdú intenzívnym tréningom, ktoré im poskytnú skúsení praktici. Osobitná pozornosť bude venovaná na podporu žien – podnikateliek.

Okrem uvedených aktivít sa uskutoční súťaž inovatívnych projektov na národnej úrovni a medzinárodnej. Európe. Tri víťazné inovatívne projekty na národnej úrovni a päť projektov na európskej úrovni budú vybrané a ocenené, zatiaľ čo poskytovatelia služieb (nielen projektoví partneri, ale ďalšie zainteresované sprostredkovateľských organizácií) budú testovať ich nové schopnosti.

Viac informácií o projekte je k dispozícii na www.profisproject.eu

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Hičák, PhD., hicak@inovanova.skAktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »