English

B-Innovative

Projekt B-Innovative realizovaný v rámci programu EK Lifelong Learning Programme  je zameraný na podporu vzdelávania študentov, absolventov a podnikateľov v oblasti zakladania a riadenia úspešného podnikania. Cieľom projektu B-Innovative je podpora mladých ľudí – absolventov, mladých podnikateľov ako aj nezamestnaných, ktorí majú záujem preniesť svoje myšlienky do praxe a vytvoriť si svoj vlastný podnik. Implementáciou projektu chceme zlepšiť ich znalosti a zručností v ich príprave na podnikanie. V rámci realizácie aktivít v SR ide o 4 kurzy, pričom prvé dva kurzy sa uskutočnili v Bratislave v období od 11/2012 do 01/2013, resp. v Banskej Bystrici v období 03 – 04/2013. Každý kurz pozostáva z 5 seminárov (v rámci každého bude venovaných 20 minút teoretickým východiskám danej problematiky, 50 minút konkrétnym príkladom z praxe a 20 minút diskusii s účastníkmi). Po skončení všetkých piatich seminárov sa uskutoční tzv. Award Ceremony – vyhodnotenie najlepších podnikateľských nápadov. Nižšie uvádzame tematické okruhy seminárov. Všetky semináre budú prebiehať v slovenskom jazyku (v prípade zahraničného lektora, bude seminár prebiehať v anglickom jazyku). Lektormi budú vybraní z praxe, čo predstavuje zásadný rozdiel oproti klasickému vzdelávaniu na školách.

V rámci projektu bude INOVA NOVA, n.o. organizovať ešte 2 série vzdelávacích kurzu, v rámci ktorých skúsení podnikatelia z praxe v jednotlivých seminároch kombináciou teórie, prípadových štúdií a interaktívnej formy priblížia problematiku:

 • Formovania podnikateľského nápadu, tvorby vízie a vývoja produktov a služieb
 • Definovania cieľového trhu a analýzy konkurentov
 • Riadenia nákladov a tvorby cien
 • Štruktúry podniku, budovania tímu a komunikácie v tíme
 • Financovania aktivít podniku a prilákania investorov

V rámci každej série kurzov bude zorganizovaná súťaž o najlepší podnikateľský nápad spomedzi účastníkov. Výhercovia môžu dostať ceny vo forme finančnej výhry, stáže v podnikoch, resp. konzultačných hodinách zdarma a pod. Cieľovou skupinou kurzov sú študenti, absolventi, začínajúci podnikatelia a všetci, ktorí majú záujem rozbehnúť vlastný biznis. V poradí už 3. kurz projektu B-Innovative sa uskutoční v Košiciach v termíne v október - november 2013.

Stiahnite si leták k slovenskému vzdelávaciemu kurzu tu.

Partnermi projektu sú:

 • University of Bedfordshire, UK - koordinátor
 • Eurelations AG, Švajčiarsko
 • Regional Innovation Agency of South Great Plain Association, Maďarsko
 • Politechnika Krakowska, Poľsko
 • INOVA NOVA, n.o., SR
 • Higher Education European Funding Services Limited, UK

Trvanie projektu: október 2011 - september 2014.

Viac informácií o projekte je k dispozícii na webstránke projektu www.b-innovative.org, prípadne nás kontaktujte na hicak@inovanova.sk alebo balazova@inovanova.sk

 

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »