English

InNOBorder

 

Od októbra 2010 koordinuje naša nezisková organizácia v rámci Programu cezhraničnejspolupráce SR - ČR projekt InNOBorder (Inovácie cez hranice - Innovation Through Border).

 

Ciele projektu

  • analyzovať inovačný potenciál regiónov zapojených v projekte InNOBorder a využívanie inovačných nástrojov navrhnutých Regionálnymi inovačnými stratégiami, ktoré sa realizovali v minulých obdobiach. V rámci tejto fázy projekt zrealizuje prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi predstaviteľmi regiónov, inovačnej infraštruktúry ako aj podnikmi benchmarking inovačných nástrojov v regiónoch,
  • analyzovať formou dotazníkového prieskumu medzi podnikmi bariéry zavádzania inovácií a navrhnúť na špecializovaných foresight workshopoch spoločnú víziu partnerských regiónov v oblasti inovácií,
  • zvýšiť povedomie podnikateľov a sféry výskumu a vývoja o nových spôsoboch podpory inovácií prostredníctvom organizovania seminárov a workshopov na témy ako ako otvorená inovácia, technology foresight, klastre, možnosti financovania inovácií a spolupráce podnikatelia – univerzity. Škola inovácií predstaví podnikateľom spôsoby riadenia inovácií v podniku,
  • podporiť cezhraničný transfer znalostí a technológií medzi slovenskými a českými firmami organizáciou podnikateľských a inovačných klubov ako aj kooperačnej akcie.

 

Partneri projektu

 

Trvanie projektu

Október 2010 - september 2013

 

Viac informácií o projekte je k dispozícii na www.innoborder.eu

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Dávidová

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »