English

FIDIBE

 

Od 15. apríla 2010 je naša nezisková organizácia členom partnerstva projektu FIDIBE (Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in SEE Area), ktorý je implementovaný v rámci programu Juhovýchodná Európa (South East Europe).

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zmapovať inovatívny potenciál zúčastnených regiónov a na základe porovnania tzv. best practice v zakladaní a fungovaní business parkov spracovať manuál, ktorý by budúcim investorom pomohol v rozhodovaní o lokalite, type a spôsobe fungovania takéhoto parku. Ďalším dôležitým výstupom projektu bude spracovanie štúdie uskutočniteľnosti založenia business parku v konkrétnej vopred vybranej lokalite v každej zúčastnenej krajine.

 

Plánované trvanie projektu: apríl 2009 - august 2011

 

Partneri projektu

  • Mid-Pannon Regional Development Company, Maďarsko - koordinátor
  • Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Grécko
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (do 15. apríla 2010)
  • Sviluppo Italia Basilicata, Taliansko
  • Harghita County Council, Rumunsko
  • West-Pannon Regional Development Company, Maďarsko
  • Technology Park Ljubljana Ltd., Slovinsko
  • Venice Gateway for Science and Technology, Taliansko
  • Business Innovation Centre of Croatia BICRO, Chorvátsko
  • INOVA NOVA, n.o., Slovensko (od 15. apríla 2010)

 

Viac informácií o projekte je k dispozícii na www.fidibe.com

Kontaktná osoba: Ing. Lucia DávidováAktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »