English

ENER SUPPLY

 

Projekt je zameraný na problematiku alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia ohľadom využitia spomínaných zdrojov energie v juhovýchodných krajinách Európy.

Špecifické ciele projektu

  • Šírenie informácií o využití obnoviteľných zdrojov energie
  • Oboznámiť miestnych expertov s EÚ pravidlami využitia alternatívnych zdrojov energie
  • Vyškoliť miestnych expertov ohľadom EÚ smerníc využitia alternatívnych zdrojov energie, ktorí budú v budúcnosti šíriť získané informácie prostredníctvom lokálnych školení
  • Vypracovať regionálnu/národnú stratégiu pre využitie obnoviteľných zdrojov energie
  • Podporovať kapacity lokálnych inštitúcií, podnikov na vytváranie vlastnej stratégie
  • Transfer know-how a good-practices z vyspelých krajín v danej problematike

Organizácia INONA NOVA, n.o. participuje na projekte, ako externý expert pre riadenie a manažovanie projektov kofinancovaných zo zdrojov Európskych spoločenstiev.

 

Vedúci partner

Municipality of Potenza

 

ERDF Partneri

Centre for Renewable Energy Sources – Greece
Energy efficiency agency – Bulgaria
Black Sea Regional Energy Centre – Bulgaria
Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania
Center for Environmental Studies Hungary
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
The University of Economics in Bratislava. Faculty of Business Economy
Polytechnic University of Marche – Italy
Centre for Studies and Experimental Research in Geotechnologies - G. D Annunzio University (Abruzzo) – Italy

 

IPA Partneri

Energy Agency of the Republic of Macedonia
Regional Education and Information Center for sustainable development in South-East Europe - Bosnia Herzegovina

 

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kováč
 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »