English

V4 Living Labs

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť o aktivitách tzv. Living Lab-ov v hospodárskej oblasti vyšehradského regiónu. Ďalej má za úlohu mobilizovať a rozvíjať nové doteraz nevyužité zdroje pre podporu inovácií v danom regióne.

Špecifické ciele projektu

  • Zmapovanie a propagácia aktivít existujúcich Living Lab-ov v krajinách V4
  • Identifikácia hnacej sily resp. prekážok v aktivitách Living Lab-ov
  • Výmena dobrých skúsenosti v danej problematike medzi krajinami V4
  • Vytvoriť partnerstvo medzi hlavnými aktérmi V4 krajín s cieľom úspešnejšie prezentovať aktivity tohto regiónu na európskej úrovni. 

Vedúci partner

Central Hungarian Innovation Centre NpC. , Maďarsko

Partneri

INOVA NOVA, n.o. , Slovensko
Fundacja “Progress and Business” , Poľsko

 

Trvanie projektu: 12 mesiacov

 

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kováč

Viac informácií nájdete na: www.v4livinglabs.com

 

 

 

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »