English

Užitočné stránky

 

Programy Európskeho spoločenstva

Interreg IV C: www.interreg4c.net

Cezhraničná spolupráca: www.build.gov.sk

Central Europe: www.central2013.eu

South-East Europe: www.southeast-europe.net

7. rámcový program pre výskum a technologický rozvoj: www.cordis.lu

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP): http://ec.europa.eu/cip

LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life

Lifelong Learning Programme: http://eacea.ec.europa.eu/llp

 

Štrukturálne fondy

www.nsrr.sk

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: www.economy.gov.sk

Výskum a vývoj: www.asfeu.sk

Informatizácia spoločnosti: www.roopis.vlada.gov.sk

Vzdelávanie: www.asfeu.sk

Bratislavský kraj: www.opbk.sk

Životné prostredie: www.opzp.sk 

Regionálny operačný program: www.ropka.sk

Zdravotníctvo: http://opz.health-sf.sk/

Zamestnanosť a sociálna inklúzia: www.esf.gov.sk

Doprava: www.telecom.gov.sk

Technická pomoc: www.build.gov.sk

 

Iné

EEA granty: www.eeagrants.sk

Švajčiarsky finančný mechanizmus: www.swiss-contribution.sk

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »