English

Aktuality

Výzva SR-MR

Dňa 15. októbra 2008 bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarská republika 2007-2013. Deadline na predkladanie žiadostí je v závislosti od priority 15.-17. decembra 2008.


Viac informácií o výzve nájdete na http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=237&news=3498


 

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality