English

Aktuality

Kritéria pre výber členov hodnotiacej komisie súťaže NIC

National Innovation Competition - kritéria pre výber členov hodnotiacej komisie


Hodnotiace kritéria pre hodnotiacu komisiu projektu PROFIS realizovaného v rámci programu South East Europe.

Hodnotiaca komisia vznikne za účelom hodnotenia podnikateľských projektov zapojených do súťaže podnikateľských konceptov realizovanej v rámci aktivity National Innovation Competition (ďalej NIC) projektu PROFIS.


Členom hodnotiacej komisie sa môže stať uchádzač, ktorý preukáže dostatočné znalosti a skúsenosti s:

1. realizáciou aktivít zameraných na podporu podnikania a rozvoj start-upov (organizácia podujatia zameraného na rozvoj start upov, realizácia podujatí zameraných na podporu podnikania)

2. problematikou podpory inovácií a rozvoja podnikania

3. lektorovaním a koučingom v oblasti podpory podnikania, prípadne má min. 2 ročnú podnikateľskú prax

4. problematikou rizikového financovania v SR

5. prípravou podnikateľského plánu – finančné, administratívne, organizačné a časové hľadiská


Úspešný kandidát na člena hodnotiacej komisie súťaže NIC musí spĺňať minimálne 4 z týchto 5 kritérií. Vaše životopisy nám zašlite emailom na hicak@inovanova.sk balazova@inovanova.sk do 15. septembra 2014.


V Bratislave dňa 20.08.2014

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality