English

Aktuality

4. workshop projektu KreatIN

Srdečne Vás pozývame na 4. workshop projektu KreatIN - zameraný na rozvoj prezentačných zručností mladých ľudí pri rozvoji ich podnikania. Workshop je realizovaný v rámci projektu „Kreativita a Inovatívnosť na Globálnom Trhu – KreatIN“, reg. č. 22410320037, Program preshraniční spolupráce SK-CZ.


Datum:   10. – 11. 06. 2014

Místo:     Mendelův pavilon, místnost č. 2.11, Mendelova univerzita v Brně

              Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika


Program workshopu

10.06.2014

  09:30 - 10:00 registrace účastníků

  10:00 - 11:00 „Prezentační zručnosti a marketingové dovednosti při propagaci výzkumných a vývojových produktů“ (Ing. Robert Plaga, ředitel TT)

  11:00 - 12:00 exkurze do nového vědeckého pavilonu M

  12:00 - 13:30 oběd (menza MENDELU)

  13:30 - 14:15 „Popis technologického procesu a jeho uplatnění na zahraničních trzích“ (Ing. Pavel Sedláček)

  14:15 - 15:00 „Popis technologického procesu bezezbytkového využití výrobků z výchozí suroviny a jejich uvolnění  na trh“ (Ing. Michal Bureš)

  15:00 - 16:00 exkurze do šlechtitelského pracoviště tropického skleníku

  16:00 - 16:30 success story produktů skupiny CEITEC (doc. Vojtěch Adam, Ph.D.)

  16:30 - 17:30 „Rizika spojená s podnikáním“ (Ing. Petr Mandelík, Ph.D.)

  17:30 – 18:00 success story včelařských produktů (Bc. Petr Opletal)

  18:00 – 19:00 večeře (hotel Slovan)

11.06.2014

  10:00 - 11:30 prezentace produktů od jednotlivých týmů před potenciálním investorem (Ing. Petr Mandelík, Ph.D.)

  11:30 – 12:30 oběd

  12:30 závěr workshopu


Semináře jsou zaměřené na prezentaci praktických zkušeností a problémů spojených se zahájením podnikání. Cílovou skupinou jsou studenti a absolventi VŠ, začínající podnikatelé ale i nezaměstnaní uvažující po zahájení podnikání. Občerstvení a strava pro účastníky jsou hrazeny z projektu.


Kontakt na organizátory:

Ing. Helena Chasikidisová, finanční manažerka

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Heršpická 813/5, 639 00 Brno

tel: +420 543 10 60 90, email: vzdelavani@khkjm.cz , www.khkjm.cz

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality