English

Aktuality

3. workshop projektu KreatIN - Praktické zručnosti pre rozvoj podnikania

Radi by sme pozvali najmä mladých ľudí, študentov a záujemcov o rozvoj vlastného podnikania na 3.workshop projektu KreatIN - Praktické zručnosti pre rozvoj podnikania, ktorý realizuje Slovenské centrum produktivity v Žiline ako partner projektu KreatIN.

Tento 2-dňový workshop sa uskutoční v dňoch 5. a 6. mája 2014 so začiatkom o 10:00. Workshop sa uskutoční v priestoroch penziónu VIX v Žiline.

Miesto konania: Penzión VIX, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina

Registrovať na podujatie sa môžete zaslaním emailu so žiadosťou o registráciu na podujatie na: hicak@inovanova.sk 

V rámci workshopu účastníci získajú poznatky v oblasti finančného plánovania, prezentačných a komunikačných zručností, ktoré budú môcť aplikovať pri ďalšom rozvoji svojho podnikateľského zámeru. Na workshop bude nadväzovať výmenná návšteva.

Program workshopu „Praktické zručnosti pre rozvoj podnikania“

    5.5. 2014

10:00 - 10:30 Registrácia účastníkov

10:30 - 11:30 Seminár na tému „Prístupy k tvorbe produktu“ Prezentujúci: Matej Loncko

11:30 - 12:30 Seminár na tému „Ako rozvíjať podnikanie – kľúčové aktivity“ Prezentujúci: Ing. Veronika Šramová, PhD.

12:30 - 13:30 Obed

13:30 - 14:30 Seminár na tému „Chyby pri podnikaní a ako sa im vyhýbať“ Prezentujúci: Tomáš Staník

14:30 - 14:50 Prestávka

14:50 - 15:50 Seminár na tému „Prezentačné a komunikačné zručnosti" Prezentujúci: Tomáš Staník

15:50 - 18:00 Panelové diskusie účastníkov s partnermi projektu

18:00 - 19:00 Večera

    6.5.2014

9:00 – 10:15 Seminár na tému „Možnosti financovania, akceleračné programy!" Prezentujúci: Ing. Anna Závodská, PhD.

10:15 – 11:30 Prezentácie podnikateľských zámerov jednotlivých tímov


Ubytovanie pre účastnikov s trvalým bydliskom viac ako 75km od miesta konania podujatia je hradené z projektu. Občerstvenie a strava pre účastníkov sú hradené z projektu.


Kontakt na organizátorov:

Slovenské centrum produktivity

Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina, Slovenská republika

email: klackova@slcp.sk

www.slcp.sk

Občerstvenie a strava pre účastníkov sú hradené z projektu.


 

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality