English

Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Konzorcium BISS Slovakia implementuje od začiatku roka 2013 už tretie projektové obdobie iniciatívy Enterprise Europe Network. Iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network ponúka podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb a integruje siete Euro Info centier, Centier na prenos inovácií (Innovation Relay Centers - IRC) a služby podpory účasti malých a stredných podnikov či už v 7. Rámcovom programe alebo v práve rozbiehajúcom sa 8. Rámcovom programe HORIZON 2020.

Enterprise Europe Network združuje cca 600 organizácií so 4 000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách. Nosnými aktivitami siete Enterprise Europe Network sú databázy technologických a obchodných ponúk a dopytov ako aj ponuky na projekty. Tieto databázy sú dostupné na tomto linku. Na Slovensku je jedným z partnerov tejto siete spoločnosť BIC GROUP spol. s r.o.

Predpokladáme, že podnikatelia, či už začínajúci alebo už etablovaní by takéto služby vedeli vo svojom podnikaní efektívne využiť.

V prípade záujmu o využitie týchto služieb kontaktujte člena slovenského konzorcia projektu BISS Slovakia spoločnosť BIC GROUP spol. s r.o.

Kontaktná osoba: Barbora Balážová, DiS., tel. 02 3233 5112 alebo emailom na: balazova@bicba.sk

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality