English

Aktuality

Workshop Cezhraničná podpora kreativity a inovatívnosti 21. - 22. novembra 2013!

INOVA NOVA, n.o. v spolupráci s partnermi projektu KreatIN

Vás srdečne pozývajú na workshop


Cezhraničná podpora kreativity a inovatívnosti


(realizovaný v rámci implementácie projektu Kreativita a Inovatívnosť na Globálnom Trhu – KreatIN – Program Cezhraničnej spolupráce SK-CZ)


Dátum: 21. – 22. 11. 2013

Miesto konania: Hotel Galileo

Hlinská 25, 010 01 Žilina, Slovenská Republika


Program workshopu „Cezhraničná podpora Kreativity a inovatívnosti“


21.11. 2013

10:00 - 10:30 Registrácia účastníkov

10:30 - 12:00 Seminár na tému "Podpora kreativity a inovatívnosti v cezhraničnom kontexte."

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 14:10 Seminár na tému "Robte to čo Vás baví!"

14:10 - 14:30 Prestávka

14:30 - 15:30 Seminár na tému "Prezentácia success story podniku – start-up!"

                 Lektor: Tomáš Lodňan, TrashOUT s.r.o., Žilina

15:30 - 16:30 Seminár na tému "Definovanie cieľového trhu a finančné riadenie podniku"

16:30 - 18:00 Panelové diskusie účastníkov s partnermi projektu

18:00 - 19:00 Večera


22.11.2013

09:45 - 10:50 Seminár na tému „Development of products and services, management of business processes“

                 Lektor: Peter Frank, Product Innovation, Ltd., London, UK

10:50 Záver workshopu


Semináre sú zamerané na prezentáciu praktických skúseností a problémov spojených s rozvojom podnikania. Cieľovou skupinou sú účastníci, ktorí majú záujem o rozbehnutie vlastného podnikania – študenti a absolventi vysokých škôl a univerzít, začínajúci podnikatelia ako aj nezamestnaní uvažujúci o rozvoji podnikania. Na workshop bude plynule nadväzovať návšteva inovačného ekosystému v areáli Žilinskej univerzity.

Občerstvenie a strava (a tiež ubytovanie pre účastníkov s miestom trvalého bydliska viac ako 75km od miesta konania podujatia) sú hradené z projektu. Na podujatie sa môžete registrovať zaslaním emailu na hicak@inovanova.sk.


Kontakt na organizátorov:

INOVA NOVA, n.o.

Osvaldova 28, 917 01 Trnava, Slovenská republika

email: balazova@inovanova.sk , hicak@inovanova.sk

www.inovanova.sk

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality