English

Aktuality

E-novinky projektu InNOBorder


Projekt InNOBorder (Inovácie cez hranice – Innovation Through Border) bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci druhej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho realizácia sa rozbehla v októbri 2010 a plánované ukončenie je v septembri 2013.

Jeho cieľom je aktivizácia podpory inovatívnych podnikov a inštitúcií v regiónoch projektu a vytvoriť tak lepšie podmienky pre vzájomnú spoluprácu týchto subjektov vedúcu k vyššej konkurenčnej schopnosti nielen týchto podnikov a inštitúcií, ale aj regiónu ako celku.

Na dole uvedenom linku nájdete E-novinky publikované v rámci implementácie projektu. E-novinky sú dostupné na tomto linku.

Ak by Vaša organizácia, resp. podnik mal záujem o zaradenie do databázy inovatívnych podnikov a inštitúcií, kontaktujte nás na nižšie uvedených emailových adresách.

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte InNOBorder, o aktivitách realizovaných v rámci jeho implementácie ako aj E-novinkách kontaktujte nás na: hicak@inovanova.sk alebo balazova@inovanova.sk

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality