English

Aktuality

Semináre projektu B-Innovative v Košiciach už 19. marca !!

INOVA NOVA, n.o. je členom projektového konzorcia vedeného University of Bedfordshire, ktoré implementuje projekt B-innovative spolufinancovaného v rámci programu EK Lifelong Learning Programme na podporu vzdelávania študentov, absolventov, začínajúcich podnikateľov ako aj nezamestnaných ľudí, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou rozbehnutia svojho vlastného podnikania. Cieľom projektu je transfer úspešného vzdelávacieho modulu pozostávajúceho z 5 seminárov vyvinutých University of Bedfordshire (UK) a jeho prispôsobenie lokálnym podmienkam, vrátane európskej a národnej akreditácie.

Miesto konania podujatia: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Tajovského 13, 041 30 Košice.


V poradí už 4. kurz realizovaný v rámci implementácie projektu B-Innovative sa uskutoční v stredu 19.03.2014 so začiatkom o 13:00. V tento deň budú realizované prvá dva semináre kurzu projektu B-innovative - Formovanie podnikateľského nápadu, tvorba vízie a vývoj produktov a Definovanie cieľového trhu a analýza konkurentov. Ďalšie semináre kurzu projektu B-innovative sa uskutočnia na rovnakom mieste v nasledujúcich termínoch vždy so začiatkom o 13:00:

    02.04.2014 - Riadenie nákladov a tvorba cien a Štruktúra podniku, budovanie tímu a komunikácia v tíme

    30.04.2014 - Financovanie aktivít podniku a prilákanie investorov

V rámci Award Ceremony, ktorá sa uskutoční v priebehu mája 2014 prebehne vyhodnotenie najlepších podnikateľských konceptov. V rámci, ktorého odmeníme 3 najlepšie podnikateľské koncepty ktoré postúpia na South East Europe Innovation Competition.

Registácia na podujatie prebieha na domovskej stránke projektu B-innovative.


Viac informácií o projekte nájdete na www.b-innovative.org. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na tel. čísle 02 3233 5112, prípadne emailom na balazova@inovanova.sk alebo hicak@inovanova.sk.


 

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality