English

Aktuality

Tlačová správa projekt InNOBorder

Dňa 30.09.2013 INOVA NOVA, n.o. ako vedúci partner projektu InNOBorder pristúpila k formálnemu ukončeniu projektu InNOBorder. Implementáciu projektu InNOBorder začala INOVA NOVA, n.o. rozbehla 01. 10. 2010. Projekt mal trvanie 36 mesiacov a jeho hlavným cieľom bola aktivizácia aktéerov regionálnych inovačných systémov v regiónoch projektu. Projekt bol realizovaný v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika a bolo v ňom zapojedných všetkých šesť regiónov na slovensko-českej hranici. Výstupy realizované v rámci implementácie projektu sú dostupné na stránke projektu www.innoborder.eu ako aj u všetkých partnerov projektu. Ak máte o záujem o ďalšie informácie o projekte InNOBorder alebo o ďalšie aktivity, ktoré realizujeme v oblasti inovácií kontaktujte nášho projektového manažéra.


Ing. Štefan Hičák, PhD.

emial: hicak@inovanova.sk

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality