English

Aktuality

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tretie a posledné vydanie e-noviniek projektu FIDIBE (Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in SEE Area), ktoré informuje o hlavných realizovaných výstupoch projektu, ktorými sú:  • Manuál na zakladanie a prevádzku podnikateľských parkov (k dispozícii aj v slovenskom jazyku),

  • Štúdia uskutočniteľnosti na inovatívnu službu existujúceho priemyselného parku.


Podrobnejšie o vyššie spomínaných výstupoch nájdete v newslettri.


<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality