English

Aktuality

Manuál na zakladanie inovatívnych podnikateľských parkov

Počas roku 2011 bol dokončený jeden z dôležitých výstupov projektu FIDIBE (Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship), do ktorého je INOVA NOVA, n.o. zapojená ako partner. Na úrovni regiónu Juhovýchodná Európa bol spracovaný Manuál na zakladanie a prevádzkovanie inovatívnych podnikateľských parkov, ktorý ponúka záujemcom užitočné informácie o mnohých aspektoch fungovania podnikateľských parkov. Manuál je obohatený praktickými príkladmi z praxe z regiónov partnerov projektu, ktoré ilustrujú mnohé jeho časti. Manuál je preložený do všetkých jazykov projektu a je voľne  k dispozícii na stiahnutie v DVD verzii na webovej stránke projektu www.fidibe.com po registrácii.

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality