English

Aktuality

InNOBorder

Od 1. októbra 2010 sa rozbieha projekt InNOBorder (Inovácie cez hranice), ktorého vedúcim partnerom je nezisková organizácia INOVA NOVA, n.o. Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika a je zameraný na návrh spoločnej stratégie rozvoja inovácií šiestich prihraničných regiónov v SR a ČR, na podporu informovanosti o nástrojoch podpory inovácií ako sú napr. princíp otvorenej inovácie, technology foresight a i. Projekt sa tiež zameriava na transfer technológií a know-how medzi regiónmi ako aj na podporu zavádzania inovácií vo firmách formou vzdelávacích aktivít. Projekt trvá 36 mesiacov a končí v septembri 2013. Viac o projekte tu.

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality