English

Aktuality

CroBoNet

INOVA NOVA, n.o. od 1. októbra 2010 koordinuje cezhraničný projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 s názvom Crossborder Network (CroBoNet) zameraný na podporu inovačnej infraštruktúry v prihraničných regiónoch týchto krajín. Cieľom projektu je vytvoriť cezhraničnú sieť podporných inštitúcií zameraných na podporu cezhraničného podnikania a inovácií. Projekt trvá do septembra 2011 a má 6 partnerov.

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality