English

Aktuality

Start-up súťaž National Innovation Competition!!


Máte kopec dobrých nápadov a rozmýšľate o tom, že by ste chceli podnikať?


V spolupráci s partnermi projektu PROFIS a European Union Knowledge Economy Pass n.o. pre Vás INOVA NOVA, n.o. pripravila národné kolo medzinárodnej súťaže Vašich podnikateľských konceptov s názvom:


National Innovation Competition

Sútaž je realizovaná v rámci projektu PROFIS implementovaného v rámcii programu South East Europe, ktorý sa zameriava na rozvoj nových kapacít a možností podnikania v regióne juhovýchodnej Európy s cieľom uľahčiť rizikové financovanie inovačných projektov typu „spin-off“ alebo „start-up“.

Ak máte nápady a chceli by ste rozbehnúť svoje vlastné podnikanie táto súťaž je tu práve pre Vás! Stačí ak sa zaregistrujte sa na nižšie uvedenom linku!!

V rámci tejto súťaže sme realizovali a budeme realizovať semináre, ktoré Vám pomôžu Váš nápad posunúť do praxe. Pre zúčastnené start-upy máme pripravené odmeny v celkovej hodnote 1500 eur!

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má reálny záujem realizovať svoj nápad v praxi. Vyhodnotenie národného kola prebehne v druhej polovici septembra 2014. Najlepšie 3 start-up nápady/tímy postúpia do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiacov október/november 2014 v Budapešti, kde budú môcť nájsť reálneho investora pre svoj start-up nápad. Našou snahou je pomôcť s rozbehom Vášho podnikania a zabezpečiť pre Vám prostriedky pre jeho rozbehnutie.


Registrácia Vašich nápadov je už uzavretá, vyhodnotenie zaslaných biznis nápadov sa uskutoční vo štvrtok 25. septembra 2014 na Zochovej 6-8 v Bratislave 


Program podujatia nájdete na tomto linku Vaše plány a nápady budú v rámci národného kola hodnotené 3-5 člennou hodnotiacou komisiou tvorenou odborníkmi a expertmi zaoberajúcimi sa problematikou start-upov a rizikového financovania. Kritéria na výber členov hodnotiacej komisie nájdete tu. Vaše plány a nápady budú prístupné len členom hodnotiacej komisie, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

Hodnotiace kritéria sú nasledovné:

1. originalita – ako a v čom je podnikateľský koncept originálny – nemusí ísť pritom o originálnosť produktu, môže ísť o nejaký nový biznis model, nový marketingový model a pod.

2. technická životaschopnosť – ako je podnikateľský koncept životaschopný po stránke technickej a technologickej

3. finančná životaschopnosť – akým spôsobom je podnikateľský koncept životaschopný po stránke finančnej, ako rýchlo si na seba dokáže zarobiť a aké potenciálne príjmy možno z projektu očakávať

4. udržatelnosť – ako je zabezpečená udržatelnosť podnikateľského konceptu, ako a s akou s zložitosťou je možné podnikateľský koncept ďalej rozvíjať

5. vlastné hodnotenie hodnotiteľa – čo sa mu na projekte páči a čím ho zaujal, odporúčanie alebo neodporúčanie hodnotiteľa na ďalšiu realizáciu.

V každom hodnotiacom kritériu máte možnosť získať maximálne 10 bodov.

Nezabudnite na známe príslovie „Odvážnym šťastie praje!“. Pre Vašu inšpiráciu a motiváciu Vám dávame do pozornosti dva príspevky o mladých úspešných podnikateľoch:

I sold my startup for 25,5 million, here is how I did it

Dostal tisicku od babky

Ak máte záujem o bližšie informácie ozvite sa nám na: balazova@inovanova.sk alebo hicak@inovanova.sk


V Bratislave dňa 30.06.2014


<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality