English

 

INOVA NOVA, n.o.

 

INOVA NOVA, n.o. je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti podpory inovácií, regionálneho rozvoja a vzdelávania prostredníctvom prípravy a implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskeho spoločenstva a iných fondov.
 
Pre našu neziskovú organizáciu pracujú skúsení manažéri, ktorí úspešne realizovali mnohé projekty z oblastí ako cezhraničná spolupráca regiónov, rozvoj a podpora malých a stredných podnikov pri internacionalizácii svojej činnosti a zavádzaní inovácií, transregionálna spolupráca a výmena skúseností a iné. Náš tím má skúsenosti s nasledovnými programami a iniciatívami:
  • Interreg III A
  • Interreg III C
  • Cezhraničná spolupráca
  • 6. rámcový program pre výskum a vývoj
  • 7. rámcový program pre výskum a vývoj technológií
  • Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP)
  • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
  • Paneurópska schéma na podporu podnikateľskej spolupráce
  • národné štrukturálne fondy (operačné programy zamerané na podporu inovácií v podnikoch a rozvoj podnikania)
  • PHARE

Našim cieľom je podpora rozvoja inovačného prostredia v SR, zvyšovanie inovačného potenciálu malých a stredných podnikov, podpora efektívneho prepojenia výskumnej sféry s praxou a transfer technológií, podpora rozvoja regiónov a transfer best practice z regiónov EÚ do SR, tvorba strednodobých a dlhodobých stratégií podporujúcich inovácie a transfer know-how využitím nástroja foresight a iné rozvojové činnosti.

Viac sa o širokom spektre našich aktivít môžete dozvedieť z prehľadu ukončených či momentálne rozbehnutých projektov. 
 

 

 

Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »